PL

Mieszkam w Warszawie/Milanówku. Fotografuję od wielu lat najczęściej owady. Ostatnio sprzętem f-my Canon. Moje zdjęcia widnieją w różnych publikacjach, kalendarzach, były też prezentowane w prasie - w kraju i za granicą.
W dorobku mam rownież wiele wystaw.
Duży zbiór zdjęć skłonił mnie do zmiany układu strony, pogrupowania i oznaczenia gatunków. Ćmy i motyle, ze względu na obszerność materiału, umieściłam na osobnej stronie.
Nie jestem zawodowym entomologiem, podczas identyfikacji tak dużej ilości gatunków o pomyłkę nie jest trudno. Będzie mi bardzo miło, jeśli o zauważonych błędach nie tylko merytorycznych, zostanę poinformowana e-mail'em.
Część gatunków oznaczyli autorzy stron: łowiki (Asilidae) - Insektarium,
szarańczaki (Acrididae) - Prostoskrzydłe Polski. Za pomoc serdecznie dziękuję.
Umieszczone na stronie fotografie to część mojej kolekcji powstałej podczas wielu godzin spędzonych na łąkach, w parkach i lasach, głównie Mazowsza. Życzę miłych wrażeń, a zainteresowanych wykorzystaniem zdjęć w jakiejkolwiek formie proszę o kontakt e-mail: .
 
HETEROPTERA POLONIAE – ACTA FAUNISTICA
1. Lis.B, Stolarczyk.TOrsillus depressus - pierwsze stwierdzenie na Nizinie Mazowieckiej
2. Lis.B, Stolarczyk.TLiorhyssus hyalinus - pierwsze stwierdzenie na Nizinie Mazowieckiej
3. Gierlasiński.G, Rutkowski.T, Orzechowski.R, Taszakowski.A, Woźniak.A, Regner.J, Kolago.G, Stolarczyk.T, Nowak.JPrzyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych
 

Inni o mnie

★ "Niezmiennie energiczna, pełna optymizmu i wiary w ludzi, oby tak zawsze!" [G.Sh]
★ "Teresa... hm... rzeczowość i profesjonalizm "podszyty" wrażliwością." [Izabela Kamińska]
★ "Szalona jakich mało :D pomysłowa, niepokorna i uparta(!!!), zawsze wierna swoim zasadom. Idealny towarzysz do kicania po polach, łąkach, lasach." [Agnieszka Czarnocka]
★ "Fajnie mieć pasję, ale po co te robale? brrr..." [Agnieszka Zybertowicz]
★ "Wyjątkowa wrażliwość i zmysł obserwacji..." [Małgorzata Pogorzelska]
★ "Gatunek endemiczny: w świecie, gdzie wszyscy gnają naprzód ze słuchawkami na uszach, wpatrzeni w wyświetlacze komórek , ona wciąż potrafi zauważyć, co w trawie piszczy..."[Hanna Woś-Dewińska]

EN

Dear Visitor, please allow me to welcome you to my website. I live in Warsaw, Poland. I've been taking pictures for many years, while my photographic interests mostly involve nature and wildlife.
Photographs on the website are part of my collection created during many hours spent in meadows, parks and forests, mainly in Mazovia.
As I'm not a professional entomologist, in spite of the great diligence I exercised in order to complete the species identification work, some errors may have occurred, something rather unavoidable with such a broad spectrum of shapes and colours.
Identification of some species based on the photograph only is a nearly impossible task even for specialists in this area. I therefore would be grateful for any information regarding misidentification.
My output as an author comprises a number of various publications and exhibitions, both in Poland and abroad. I wish you pleasant impressions, and those interested in using photos in any form please contact us by e-mail:
 

What others think of me

★ "Invariably energetic, full of optimism and faith in people, let's hope it stays that way!" [G.Sh]
★ "Teresa?... well, always professional and down-to-earth, but with a considerable admixture of sensitivity." [Izabela Kamińska]
★ "Eccentric like very few are, full of ideas, disobedient and persistent, yet always true to the principles she holds. An ideal companion to go with for a hunt in fields, meadows and woods." [Agnieszka Czarnocka]
★ "It's really great to have a passion... but why involve all those nasty bugs... eeeek!.." [Agnieszka Zybertowicz]
★ "Exceptional sensitivity and observance ..." [Małgorzata Pogorzelska]
★ "An endemic species: in the world where everyone rushes with earphones on, with their eyes focused on a smartphone display, she manages to perceive the wonderful life in the undergrowth..."[Hanna Woś-Dewińska]